CENNÍK SLUŽIEB

Informačný, poradenský a asistenčný servis 

Poplatok je splatný po prvej výplate!

V prípade ukončenia pracovného pobytu odberateľa v zahraničí do 14 kalendárnych dní sa klientovi účtuje poplatok vo výške 50,-€.

350€

Vyžiadanie formuláru E301/U1

Klienti, ktorý majú uhradený poplatok za informačný, poradenský a asistenčný servis je vyžiadanie formuláru bezplatné! 

30€